İZ-DE TAKİP SİSTEMİ

" İZ-DE TAKİBİ " ve " İZ-DE ÖĞRETMENLİĞİ "

" İZ-DE TAKİBİ " ve " İZ-DE ÖĞRETMENLİĞİ " kavramları Yeni İzler Okullarına özgü Akademik Takip Sistemidir.
Bu uygulamanın en önemli unsuru akademik yeterliliğin yanında her yıl ÖR–AV ( Öğretmen Akademisi Vakfı ) tarafından verilen seminerlere katılarak eğitim danışmanlığı yönünü geliştiren ve güncelleyen İZ-DE ( izleme - değerlendirme ) öğretmenidir.

İZ-DE Öğretmeni, İZ-DE defteri üzerinden branş öğretmenleri tarafından verilen ve kontrol edilen ödevleri, akademik çalışmaları iki saatlik ödev kontrol dersinde kaynak taraması yaparak kontrol eder. Kazanım eksiği olan öğrencileri de deneme sınav sonucuna göre grup çalışmalarına yönlendirilir.
İZ-DE Öğretmeni velinin gözü, kulağı, okuldaki yüreğidir.