ÖĞRENCİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Topluma mutlu başarılı üreten bireyler kazandırmak amacıyla Özel Anadolu Yeni İzler Lisesi PDR servisi olarak öğrencilerimizin zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlayabilmesi amacıyla eğitsel rehberlik, kişisel-sosyal rehberlik, mesleki rehberlik hizmetleri sunmaktayız.

“Yaşamda başarılı ve mutlu olunması için kazanılması gereken bazı nitelikleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Akademik Güdüleme Destek Programı

Verimli çalışma ve ders becerileri.

Zamanı iyi kullanabilme.

Etkili karar verme, problem çözme ve plan yapma becerileri.

Kendini tanıma ve kabul.

Etkili iletişim becerileri.

Meslekleri tanıma.

Kendi yetenek, ilgi ve kişilik özellikleri ile öğrenme konuları ve meslekler arasında bağ kurabilme.

Öğrenme ve Çalışmaya yönelik olumlu tutumlar.

İçinde bulunduğu gelişim dönemi hakkında bilgilendirme

ÇALIŞMALARIMIZ

Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalar:

Öğrencilerin farklı psikolojik ihtiyaçları doğrultusunda yapılan bireysel görüşmeler ve grup rehberliği etkinliklerinin yanı sıra İzleme ve değerlendirme öğretmenleri tarafından, belirli bir program dahilinde yürütülen sınıf rehberlik etkinlikleri, sınav kaygısına yönelik terapi, Öfke kontrolü ve Duygu Denetimi Grup rehberliği öğrencilere yönelik çalışmalarımız içerisinde yer almaktadır.

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar:

Öğrencilerin gelişimini izlemek amacıyla belli aralıklarla izleme ve değerlendirme öğretmenlerin de görüşmeler yapılarak elde edilen veriler diğer ilgili kişilerle (öğretmenler, veliler) paylaşılmaktadır.

Öğretmenlere yönelik Ergenlerle doğru iletişim

Ölçme ve Değerlendirme ve Analiz

Velilere Yönelik Çalışmalar:

İhtiyaçlar doğrultusunda ve öğrencileri daha yakından tanımak amacıyla velilerle bireysel görüşmeler yapılmakta, velilerimizi belli konularda bilinçlendirmeye yönelik broşürler hazırlanmakta, veli bilgilendirme bülteni, seminer ve konferanslar düzenlenmektedir.

Topluma Hizmet Çalışmalarımız:

Kalpte iz projesi kapsamında Zihinsel ve Bedensel Yetersizliği Olan çocukları Yerinde Ziyaret

Maddi durumu iyi olmayan kişilere yönelik kıyafet yardımı

Yaşlı ve Bakıma muhtaç olan bireyleri yerinde ziyaret.