KULÜPLER

Her öğrencinin, sosyal başarı kazanacağı bir yeteneğinin olduğu inancındayız. Bu amacı gerçekleştirmek ve öğrencilere daha geniş imkânlar sunmak amacıyla, kulüplerimiz oluşturulmuştur. Dokuzuncu ve onuncu sınıf öğrencilerimiz, haftada iki saat yetenek kulüplerinde eğitim almaları sağlanmaktadır.