Yeni İzler Okulları öğrencileri hem akademik hem de tamamlayıcı programlar yoluyla kişiliklerinin sanatsal boyutunu keşfetme şansına sahip olacaklardır. Öğrencilerden, akademik programları gereği ve mezuniyete yönelik olarak, sanat ile ilgili program koşullarını yerine getirmeleri beklenir. Buna ek olarak, ders dışı programlar aracılığıyla sahip oldukları becerileri daha da geliştirebilir veya yatkın oldukları yeni alanları keşfedebilirler.