Öğrencilerin sporun sağlık için önemini kavraması, takım çalışmasını öğrenmesi, liderlik davranışları geliştirmesi, sporla ilgili temel bilgi, beceri ve alışkanlıkları edinmesi için sporun tüm alanlarında etkinlikler düzenlenir.