KULÜPLER

Yeni İzler Okulları programlarının önemli bir yönü de kulüpler ve ders dışı etkinliklerdir. Öğretmenlerin, öğrencileri ile kişisel ilgi alanlarını paylaşma, veya belki bunları keşfetme fırsatına sahip olacaklardır. Öğrencilerin de aynı şekilde ilgi duydukları bir konuda öğretmenleri ile çalışma, veya bu konuyu keşfetme fırsatları olacaktır. Bu programlar sayesinde öğretmenler ve öğrenciler sınıfta kurulan iletişimi güçlendirebilecek ve çoğaltabileceklerdir. Birbirlerinin farklı yönlerini daha az resmi bir ortamda tanıyabileceklerdir. Kulüplerimizin amaçları aşağıdaki gibidir: