Yeni İzler Hakkında

OKULCULUKTA YENİ BİR SOLUK…

Bilim ve teknolojinin ışığında, modern altyapı, farklı eğitim teknikleriyle mükemmeliyetçiliği hedefleyen, bilimselliği odak noktasında tutan; mücadele ruhuna sahip, çağdaş ve kültürel değerlerine sahip çıkan öğrenci yetiştirmeyi hedefleyen bir okuldur ‘’ YENİ İZLER OKULLARI ‘’

Yeni İzler Okulları, her şeyden önce bir ‘’ okul ’’ dur. Yerleşik ‘’ özel okul ‘’ veya ‘’ devlet okulu ‘’ zihniyetinin ötesinde; öğrencisini okul kültürü kurallarına uyan bireyler olarak yetiştiren, akademik takibini düzenli yapan, sosyalleşmesini ve bireysel gelişimini yakından izleyen özel okul olma sorumluluğunu bu alanla da sergileyen sadece bir ‘’ okul ‘’ dur.

Okulun kuruluş ilkeleri, okulun kurucuları, idarecileri, öğretmenleri tarafından ‘’ Yeni İzler Okul Kültürü ‘’ oluşturulur. Bilinir ki okul kültürünün oluşmadığı ve yerleşmediği okullarda kendiliğinden bir okul kültürü oluşur ki bunun adı da ‘’ kültürsüzlük ‘’ tür.