Basın ve Halkla İlişkiler

Yeni İzler Okulları, mutlu, başarılı ve yenilikçi dünya vatandaşlarının, karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde yetiştirildiği örnek bir eğitim kurumudur. Birim de kurumun vizyonu doğrultusunda hareket ederek kurum kimliğini, kendi çalışanları ile hedef kitleyi oluşturan tüm gruplarına benimsetir. Onların desteklerini kazanmak amacıyla somut veriler ışığında stratejiler oluşturur, yine bu stratejiler doğrultusunda politikalar geliştirip etkinlikler planlayıp uygulayarak halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri yürütür.
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, kurumumuzda gerçekleştirilen etkinlikler ve öğrencilerimizin çeşitli alanlarda elde ettikleri başarıları, hazırlanan bültenler yoluyla kamuoyuna duyurur. Yazılı ve görsel basında çıkan haberleri sürekli takip eden birimimiz, bunları arşivler ve ilgili diğer birimleri bilgilendirir.

Yeni İzler Okulları’nda organize edilen kültür, sanat, spor vb. içerikli seminer, konferans, tören, toplantı, sergi, fuar, konser vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesinde, ilgili birimlerle koordineli olarak çalışan birimimiz, bu organizasyonların gerçekleşmesi sürecinde gerekli duyuru ve tanıtım faaliyetlerini yerine getirir.