Eğitim Öğretim


EĞİTİM ORTAMLARI

Çağdaş eğitim öğretim ortamında öğrencileri çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan en son teknoloji ile donatılan sınıflarda, dokunmatik LED ekranlı akıllı tahtalarla dersler işlenir.

Öğrenciler, modern ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda düzenlenen laboratuvarlar, sanat ve müzik atölyeleri, açık raf sistemli paylaşımcı kütüphane, stem laboratuvarı, Yaşam becerileri Atölyesi (Ahşap, Kağıt, mekatronik atölyeleri),Drama dersliği, Bale ve Jimnastik Salonu, İngilizce hikaye evi (Story House) Bilgisayar ve yazılım laboratuvarı, Kapalı spor salonu, Kapalı yüzme havuzu ve Bahçe oyun alanlarında eğitim –öğretimlerini sürdürürler.

Temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı İlkokulda “Türkçe Öğretimi”ne özel bir önem verilir. Bu amaçla yapılan kitap okuma, yorumlama, analiz etme ve yazma çalışmaları, müfredatta önemli bir yer tutar.

EĞİTİM METOD VE TEKNİKLERİMİZ

Öğrenci merkezli bir yaklaşımla, araştırma, proje hazırlama, özgün sunu hazırlama, dramatize etme, deney, 5n 1k, , yaparak yaşayarak öğrenme, portfolyo sunumu, altı şapkalı düşünme tekniği,drama,buluş yoluyla öğrenme, yaratıcı yazma gibi yöntemlerle öğrencilerimize bilgiye ulaşmayı ve bilgiyi yaşamlarına transfer edebilmeyi öğretmeyi amaçlıyoruz.

DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE

Sene başında her öğrencide okuma ve ortak kültür oluşturmak için seçtiğimiz kitapları yıl içinde okumaları sağlanır. Kitap listemiz; öykü, masal, şiir, fıkra, karikatür ve felsefe türünde kitaplardan oluşur. İlkokulumuzda kitap okuma ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılır. Okunan kitapların müfredata uygun yazılı sınavları yapılır.Tüm sınıfların katılımıyla konferans salonunda kitap tahlil etkinliği yapılır.

Öğrencilerimiz ayrıca her dönem en az bir defa ‘’Okuduğum Kitabın Yazarıyla Tanışıyor-Tartışıyorum’’ etkinliğiyle yazarlarla buluşturulurlar.

HAYAT BİLGİSİ

Temel yaşam becerilerine sahip bireyler yetiştirmek amacıyla beceri temelli bir yaklaşımla tema ve alt konuları sınıf düzeyi ve içeriğe göre farklı yollarla ele alıp, temel kavramları kalıcı vermeyi hedefliyoruz. Bahçemizden, laboratuvarımızdan, kitap ve kaynaklarımızdan yararlanarak proje, poster, drama, slayt sunum, deney, araştırma, soru cevap, maket yapımı gibi yollarla öğrenme sürecini zenginleştiriyoruz. Türkiye ve dünya haritaları, yer küre modeli, konulara ilişkin video, kısa film ve slaytlar,3D Dersliği öğrenme araçlarımız olarak sürekli kullanımımızda olacaktır.

FEN BİLİMLERİ

Kazanımların yaşamla ilişkilendirilmesine özen gösterilerek, her bireyin ilgisini çekebilecek, merak uyandıracak konulara ağırlık verilerek temel konularda alt yapı kazandırmak, bilime olumlu yaklaşım oluşturmak, geleceğe dair bilimsel projeler üretmek için bu dersi en ilgi çekici derslerden biri haline getiriyoruz.

Fen Laboratuvarında Fen Bilimleri öğretmeni ile deneyler yaparak, deney föylerine öğrendiklerini yazmaları, Konuları destekleyen, özel hazırlanmış 3D materyellerle öğrenmelerini zengin deneyimlere dönüştürme olanağı veriyoruz.

MATEMATİK

Matematiksel okuryazarlık becerilerini gelişkin ve etkin bir şekilde kullanabilecek, kavramları anlayabilecek, günlük hayatta kullanabilecek, problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahatlıkla ifade edebilecek, Matematiğin insanlığın ortak bir değeri olduğunun bilincinde olarak matematiğe değer verecek bir anlayışla yaşamla birlikte yorumlanan bir ders anlayışıyla matematiği öğretiyoruz.

SOSYAL BILGILER

Öğrencilerimize birey olma bilinci ve birey toplum ilişkisini fark ettiren; Yaşadıkları mahalle, şehir, okul, ülke, bölge, kıta ve gezegen hakkında temel bilgileri kazandıran eğitim programımız vardır. Haritalar, yer küre modeli, atlaslar ve dilsiz haritalarla, basılı ve dijital kaynaklarımızla bilinçli vatandaş olmanın ipuçlarını veriyoruz. Çağdaş, geleceğe dair fikirleri olan, yasadığı çevreye duyarlı, sorunlara çözüm üretebilen, farklılıklara hoşgörü ve kabul ile yaklaşan birey olmanın ilk adımlarını atıyorlar. Akademik takvimimize aldığımız gezilerle gerçek hayat deneyimleri kazandırıyor, geziden önce gezi yerine dair ön araştırmaya yöneltip geziden sonra izlenimlerini “ Gezdim – Gördüm” ajandalarına yazmalarını isteyerek kalıcı öğrenmeyi hedefliyoruz.

AKADEMİK BAŞARININ OLMAZSA OLMAZI : ‘’ İZ-DE TAKİBİ ‘’

İZ-DE TAKİBİ ‘’ ve ‘’ İZ-DE ÖĞRETMENLİĞİ ‘’ kavramları Yeni İzler Okullarına özgü Akademik Takip Sistemidir.

İZ-DE(Sınıf Öğretmeni) Öğretmeni, 4.sınıftan başlayaraktan İZ-DE defteri üzerinden branş öğretmenleri tarafından verilen ve kontrol edilen ödevleri, akademik çalışmaları iki saatlik ödev kontrol dersinde kaynak taraması yaparak kontrol eder. Kazanım eksiği olan öğrencileri de deneme sınav sonucuna göre grup çalışmalarına yönlendirilir.

İZ-DE Öğretmeni velinin gözü, kulağı, okuldaki yüreğidir.

AKADEMİK GELİŞİMİN RÖNTGENİNİ ÇEKİYORUZ:

KAZANIM BAZLI DENEME SINAVLARI

‘’ Ölçme ve Değerlendirme Birimi ‘’ Yeni İzler Okullarının kalbidir.

Tüm deneme sınavları kazanım bazlı olarak ayrıntılı okunur. Öğrencilerin kazanım eksikleri tespit edilir.

Öğrencilerin bireysel öğrenme farklılıkları da göz önünde bulundurularak grup çalışmaları ve grup dersleriyle eksik kazanımlar giderilir.

OKULDAN EVE UZANAN MODERN DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETİ

Öğrenci danışmanlığı ve rehberlik hizmetleri Yeni İzler Okullarında bilimsel yöntemlere ve modern danışmanlık hizmet anlayışına uygun şekilde yapılır.

Öğrencinin yaş grubuna, ergenlik durumuna, sınıf içi iz-de öğretmen gözlem raporlarına ve bireysel öğrenme seviyelerine uygun danışmanlık hizmeti verilir.

Yeni İzler Okullarında danışmanlık hizmeti sadece öğrenciyle sınırlı değildir. Her dönem düzenli olarak yapılan ’’ AİLE EĞİTİMİ SEMİNERİ ‘’ ile öğrenci velilerine de danışmanlık hizmeti verilir.

DÜNYA STANDARTLARINDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ

ENGLISH EDUCATION AT YENİ İZLER COLLEGE

Yabancı dil eğitimimiz ve planlamamız dünyanın en köklü üniversitelerinden Cambridge Üniversitesinin dünyada kabul gören Cambridge yayınları ortak çalışması ile programlıdır.

1. Sınıfta Yedi, 2. Sınıfta Sekiz,3.sınıfta Dokuz, 4. Sınıfta On saat İngilizce dersi uygulanmaya başlar.

Kolej kültürünün en önemli tamamlayıcısı yabancı dil eğitimi Yeni İzler Okullarının tecrübeli öğretmenleri ve kaliteli yayınlarla birlikte verilir.

Dersler, ‘’Main Course Lesson‘’, ’’Speaking Lesson‘’,’’Story House Lesson ‘’ olmak üzere birbirini tamamlayan üç ayrı alanda işlenir.

YABANCI DİL

İlkokulumuzda 4.sınıflardan başlayarak dünyada geçerliliği kabul edilen 2. Bir yabancı dil eğitimi verilir.

YAZARLIK VE YAZMA BECERİLERİ

Yazarlık ve yazma becerileri dersinin amacı öğrencilerin kelime dağarcığını zenginlenştirerek akıcı ve sentezleyici bir anlatımla kendilerini ifade etme yönlerini geliştirmektir.