AHŞAP ATÖLYEMİZİ KURDUK!

Stem felsefemize sanat ( ahşap tasarım atölyesi ) ekleyerek alanımızı genişlettik. Öğrencilerin 21.yy becerilerini kazanmasında stem yaklaşımını benimsiyoruz.
Stem disiplinler arası öğrenim yaklaşımıyla Ögrencilere teknolojiyi ve diğer disiplinleri kullanarak güncel hayat becerileri kazandırmayı hedefliyoruz.
Sadece bilginin yetersiz kaldığı bu dijital çağda farklı düşünebilen ve problemlere çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek amacımız.
Amaç: Karşılaştıkları sorunlara daha kısa çözümler üretmeyi sağlar.
Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı sağlar.
İşbirlikli çalışma ve öz disiplin kazandırılır.
Öğrencilerin yeni buluşlar keşfetmesini, olaylar arasındaki ilişkiyi
daha iyi anlamaları olanağını sağlar.
Yeni ürün ortaya koyarak, üreten bireyler olmayı sağlar.